KunstRAI 2021

Via gallery 9 contemporary art zal een selectie van mijn tekeningen aanwezig zijn op de KunstRAI 2021. Het gaat om mijn meest recente werk. In deze tekeningen beoog ik een nieuwe integratie van verschillende motieven die voor mij belangrijk zijn. De eerste invalshoek is steeds geometrie, of zoals ik vaak zeg: eenvoudige meetkunde. In mijn verbeelding, en daar gaat kunst natuurlijk altijd over, spelen echter ook andere motieven een rol. Zo is het tekenen voor mij verbonden met muziek, als een componeren, een samenbrengen van elementen die door hun combinatie een nieuwe werkelijkheid vormen. Je zou het in mijn werk vaak voorkomende samengaan van drie evenwijdige lijnen met de zwarte vormen zelfs kunnen associëren met bladmuziek. In die zin zou je ook kunnen zeggen dat het voor mij belangrijk is hoe mijn tekeningen ‘klinken’. Daarnaast is er nog een ander motief in mijn werk, een betekenislaag die verband houdt met sjamanisme en daoïsme. Hoewel ik hier meestal niet zoveel over zeg, is het zo dat ik mij al langere tijd bezig houd met het daoïsme, zowel theoretisch als in praktische beoefening. Het daoïsme is voortgekomen uit sjamanisme dat diepe wortels heeft tot ver in de prehistorie. Mij interesseert dat omdat daar ook het begin van kunst te vinden is. De eerste kunstenaars waren sjamanen. Het is een verbinding met die oorsprong die ik zoek in mijn werk. Tekenen is dan het zetten van rituele stappen in een spirituele werkelijkheid. Bewustzijn van de ‘andere’ dimensie staat daarom centraal in mijn beleving van mijn werk.

T2021-093