Privacy

Gerard van der Horst, gevestigd aan Zeeburgerkade 442 1019 HP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.gerardvanderhorst.com, irrt@mac.com, Zeeburgerkade 442 1019 HP Amsterdam.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het volgende doel: verzenden van onze nieuwsbrief.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren
Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: tot afmelding klant.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. U kunt uw account bereiken via de daarvoor bedoelde link in elke nieuwsbrief. Ook kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar irrt@mac.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via irrt@mac.com.